Denken en/of ervaren

Denken en/of ervaren

We denken vaak goed na over het meeste wat we doen. Vooral als het moeilijk gaat, gaan we steeds meer denken.  Wizdom trainingen laten u op een andere manier kijken naar situaties.  Door gebruik te maken van actieve werkvormen erváárt u een situatie, zonder al teveel nadenken. Ervaren en bewegen is daarbij uitgangspunt voor de analyse van uw optreden en gedrag in situaties. De inzichten die u opdoet zijn concreet en direct toepasbaar in een nieuwe situatie. Tijdens de training kijken we oplossingsgericht met elkaar naar aanknopingspunten om uw mogelijkheden tot effectief handelen te vergroten.