DISC trainingen

Het DISC model brengt voorkeursgedrag en -communicatie in kaart. Hiermee kun je je eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en ook die van anderen. Hierdoor begrijp je (beter) wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben.

DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit!

De letters DISC staan voor:

D = Daadkrachtig, Direct                       
Hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen
Snelle acties en taakgericht

I = Interactief, Inspirerend           
Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt
Snelle acties en mensgericht    

S = Stabiel, Sociaal                       
Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in jouw omgeving
Rustige benadering en mensgericht

C = Conformerend, Consciëntieus           
Hoe je reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures
Rustige benadering en taakgericht

Het begrijpen van de 4 persoonlijkheidsstijlen helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden.