Handelingsverlegenheid

Handelingsverlegenheid

Handelingsverlegenheid, ook wel professionele aarzeling genoemd, is twijfelen om te handelen, niet weten hoe te handelen en zelfs níet handelen in een situatie die wel degelijk vraagt om actie. Het is te verhelpen.
Handelingsverlegenheid  kan vele oorzaken hebben, zoals angst voor een conflict, door een onveilige omgeving, omdat iemand niet weet of de handeling wel binnen zijn takenpakket hoort, of omdat iemand zich niet bekwaam genoeg voelt etc.
Met een korte serie van 3 tot 4 trainingen wordt de handelingsverlegenheid doorbroken en kan iemand direct de nieuwe vaardigheden toepassen, de positieve effecten ervan beleven en wordt de vicieuze cirkel doorbroken.