Motieven analyse

Motieven analyse

Motieven zijn gekoppeld aan gedrag. U wilt graag iets. Of u wilt iets vooral níet.
Kent u uw eigen motieven? Zijn er misschien bij uzelf of bij anderen verborgen motieven die in de weg zitten om effectief te kunnen handelen?
Tijdens Wizdom trainingen leert u bij uzelf en bij anderen herkennen of er incongruentie zit tussen verbaal en nonverbaal gedrag. Of wat iemand zegt klopt met wat je verder opmerkt. Incongruentie is een obstakel voor effectief handelen. Actieve werkvormen helpen daar inzicht in te verkrijgen.