Uitgangspunten

Uitgangspunten

Wizdom trainingen zijn gebaseerd op vier uitgangspunten.
Handelen heeft een psychomotorisch aspect, waarin nonverbale uitingen soms belangrijker zijn dan de verbale. Bewustwording van uw eigen nonverbale communicatie levert nieuwe mogelijkheden op in de relaties met de mensen om u heen. Wizdom trainingen maken u op verrassende wijze bewust van uw eigen rol en gedrag in interactie met anderen. De uitgangspunten hierbij zijn Interactie, Denken en/of ervaren, Motieven analyse, Psychomotoriek.