Monique de Wijk

 

DSC_0301

Monique de Wijk

is ervaren in het analyseren van ontwikkelingen in lerende en veranderende organisaties. Ook ziet zij helder welke gedragspatronen tussen mensen en organisaties leiden tot haperingen in de voortgang van werkprocessen. In duidelijke taal geeft zij aan waar de knelpunten liggen. Vanuit haar kennis over leren en innoveren bij individuele personen en binnen organisaties is zij in staat veranderingen te creëren. Hierbij zijn werkplezier en rendement belangrijk, evenals erkenning van de ervaren problematiek binnen werksituaties. Het begeleiden van mensen in lerende en veranderende organisaties doet zij met overtuiging en scherpte, waarbij knelpunten worden benoemd, ontmanteld en opgeruimd.
Zij werkt oplossingsgericht, uitgaande van de aanwezige kwaliteiten in mensen en binnen organisaties.
Het accent ligt op het vergroten en leren gebruiken van kwaliteiten, in plaats van op deficiëntiedenken.

Naast haar werkzaamheden voor Wizdom, is zij werkzaam als docent in het HBO, waar leren, innoveren en omgaan met veranderingen aan de orde van de dag zijn.

Kwaliteiten
Analytisch
Daadkrachtig
Snel en slagvaardig
Gestructureerd
Verantwoordelijkheid
Empathisch

Opleidingen
Master Pedagogiek/Leren en Innoveren
Onderwijskundig begeleider
Trainer/coach, DISC gecertificeerd
HBO Docent

[/expand]